Telefoontraining lees meer »

eDocent lees meer »

HOME PRODUCTEN SERVICE CONTACT DISCLAIMER
Bel je makker wakker

De Wet Verbetering Poortwachter heeft o.a. als doel om zieke werknemers vroeg te volgen om de gevolgen van hun afwezigheid te minimaliseren. Dit zowel uit het oogpunt van de werknemer als werkgever.
Uit recent onderzoek naar de schoolbeleving van mbo-studenten blijkt dat zij de vrijheid waarderen, maar ook het gevoel willen hebben dat zij "gezien" worden.
Het project Bel Je Makker Wakker heeft als doel dit gevoel te honoreren. Daarnaast is het een middel om de schooluitval van studenten te voorkomen. Het project BJMW volgt de structuur van de Wet Verbetering Poortwachter.
Afwezige studenten worden opgevolgd om hun reden van afwezigheid te registreren, zodat passende maatregelen door de meest toegeruste begeleider kunnen worden genomen.Deze maatregelen bestaan uit:
- melding aan de mentor / ondersteunende diensten
- melding aan de leerplichtambtenaar
- melding aan de IB groep
Do not miss uk replica watches for sale on this website that can help you save both money and panerai replica time.